Business-to-business & business-to-consumer

Vi kombinerer det beste fra flere salgsverdener.

B2B & B2C

NorwegianM har et bredt spekter av ansatte og underleverandører fra de pur unge uerfarne og sultne selgerne som kan jobbe med lettsolgte volumprodukter, til B2B-selgere med lang fartstid og tynge, prosjektledere og salgsledere.

Dagens marked er en jungel av tilbydere. Fellesnevneren er at de fleste har sin ekspertise innen en bestemt salgskanal. Erfaring viser at en kombinasjon av ulike salgskanaler ofte gir det beste resultatet, derfor kombinerer ofte NM ulike salgskanaler for en og samme oppdragsgiver.

Kontakt oss